Er det en sammenheng mellom voldelige spill og voldelig adferd?

Å spille på datamaskin og med konsoller, generelt såkalt gaming, er et mye omtalt tema. Mange mener at spill av voldelig sort vil fremme voldelig adferd, mens andre mener at det er mange positive sider ved å for eksempel Playstation 4 spill. Det er gjort mange studier på temaet og det viser seg at studiene er svært uenige, noe som gjør det vanskelige å komme med en konkret konklusjon.

I denne artikkelen skal vi se litt på positive og negative sider ved gaming, sammenlikne noen av studiene og selv om vi ikke kommer frem til en konkret konklusjon kan vi likevel se på noen innspillende faktor. Playstation 4 spill og andre lignende spill finnes i en haug av kategorier så det er også viktig å påpeke at det ikke kun finnes «skytespill» som det ofte kalles.

Det finnes også positive sider 

Har Playstation 4 spill og andre spill en innvirkning på vår voldelige adferd? Et Meta-studie viser at det ikke er noen statistisk sammenheng mellom realistiske voldelige spill og voldelig adferd. Samtidig viser en annen artikkel som også sammenlikner studier at det finnes en sammenheng. Det derfor vanskelig å si hva som er konklusjonen. Det mange av studiene ikke tar med i studiet er for eksempel sammenhengen mellom voldelige spill og voldelige filmer. Kan det ha en innvirkning på resultatet? Generelt sett så kommer de fleste frem til at Playstation 4 spill og andre spill ikke har en konkret sammenheng med voldelig adferd.

Det er også viktig at man ser på noen av de positive sidene ved gaming, når man også snakker om de negative. Selv om vi ikke kan si sikkert om Playstation 4 spill og andre spill kan føre til voldelig adferd så vet vi at gaming blant annet kan øke konsentrasjonsevnen vår. Her handler det selvfølgelig også litt om hvilke spill man spiller, men det er bevis at dersom vi spiller spill der man for eksempel skal løse et oppdrag, så øker dette både konsentrasjonsevnen og evnen til å være løsningsorientert. Mange gamere er også mer detaljorienterte sammenliknet med ikke-gamere. Det vil altså si at dersom det er noen negative sider ved gaming, så er det også noen positive.