Hoe mode spreekt

Vaak lijken wij dingen te willen zeggen die we niet goed kunnen verwoorden, gedachten, maar met name emoties. Met kleding zeg je het zonder woorden. Die link tussen wat wij willen zeggen en wat er daadwerkelijk wordt overgebracht is het terrein van modeonderzoeker Charlotte Dwyer en modeschrijver Sanne Bolten.