DEN MODERNA BILKÖPAREN: HUR TEKNOLOGI FÖRÄNDRAT HUR MAN KÖPER BILAR

I dagens ständigt uppkopplade värld har sättet världens invånare handlar förändrats drastiskt. Detta gäller likaväl kläder som begagnade bilar. Det traditionella sättet, att besöka ett flertal bilhandlare och därigenom hitta fordonet som passar dig bäst, med hjälp av några vältaliga och väldigt hjälpsamma säljpersoner och sedan pruta dig till rätt pris, håller på att försvinna helt och hållet.